Σύντομα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

24 Ιουνίου 2010

Με σημαντικές αλλαγές θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το οποίοι αφορά σε δάνεια φυσικών πρόσωπων, επαγγελματιών ή αγροτών που καθυστερούν ή δεν εξυπηρετούνται καθόλου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», μέσα στις επόμενες 20 ημέρες το νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει στη Βουλή, προσαρμοσμένο στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το σχέδιο νόμου είχε σταλεί προς υπογραφή στους συναρμόδιους υπουργούς ήδη από τέλη Απριλίου, ωστόσο στην πορεία τροποποιήθηκε και επήλθαν πολλές αλλαγές. Μάλιστα, στη διάρκεια των ενδοκυβερνητικών διαπραγματεύσεων υπήρξε η πρόταση να ενταχθεί το νομοσχέδιο στον πτωχευτικό νόμο, αλλά τελικώς η πρόταση απορρίφθηκε, αφού η λύση ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και θα καθυστερούσε δύο ως τρία χρόνια.

Προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά τον Ιανουάριο του 2008 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Για οφειλές της τριετίας 2005 ως 2007 μπορεί επίσης να γίνει ρύθμιση, αλλά με προκαταβολή του 20% του οφειλόμενου ποσού. Για τις ενήμερες οφειλές θα υπάρχουν πρόνοιες ακόμη πιο αυστηρών όρων ένταξης στη ρύθμιση, ώστε να μην υπάρξει, για λόγους μιμητισμού και όχι πραγματικής ανάγκης, αδικαιολόγητο κύμα ένταξης δανειοληπτών στις ρυθμίσεις.

Επίσης, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δεν θα έχει ως συνέπεια την αυτόματη αναστολή της καταβολής των επόμενων δόσεων ως την τελική απόφαση, αλλά ο δανειολήπτης που καθυστερεί θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις δόσεις που τρέχουν μετά την κατάθεση της αίτησής του, αλλά όχι φυσικά όσες είναι σε καθυστέρηση, οι οποίες θα αποτελούν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των τραπεζών που έγινε αποδεκτό. Η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα συνεπάγεται έξοδο του δανειολήπτη από τον «Τειρεσία», στον οποίο θα παραμένει για 10 χρόνια. Αντιθέτως, εάν κάνει απευθείας ρύθμιση με την τράπεζα, χωρίς την παρεμβολή του Ειρηνοδικείου, γλιτώνει τον «Τειρεσία».

Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή με καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και των τριών εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διαφορά προσέγγισης του νομοσχεδίου στη νέα του μορφή είναι ότι η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο για επίλυση των διαφορών θα αποτελεί «τελευταίο καταφύγιο», ενώ πριν θα έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες ρύθμισης του καθυστερούμενου δανείου απευθείας μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, ενδεχομένως και χωρίς τη συνδρομή δικηγόρου που θεωρείται από τις τράπεζες «κόκκινο πανί».

Το μέρος της οφειλής που θα εξοφλείται σε τέσσερα χρόνια θα ορίζεται από το δικαστήριο, ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι θα είναι αυστηρά το 10% της συνολικής οφειλής και πλέον θα είναι εμφανώς παραπάνω. Η αποπληρωμή της οφειλής που προκύπτει μετά τη ρύθμιση πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που απομένει μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη κατά ένα ή δύο χρόνια, ενώ μπορεί να υπάρξει και ετήσια περίοδος χάριτος στο ξεκίνημα της ρύθμισης. Από το συνολικά οφειλόμενο ποσό θα αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού. Από τους πλειστηριασμούς θα εξαιρείται η πρώτη κατοικία. Ο δανειολήπτης θα εξοφλεί σε 20 χρόνια το 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας.

Η πλήρης ανάλυση της περιουσιακής κατάστασης του δανειολήπτη θα είναι η ασφαλιστική δικλείδα ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Δεν θα υπάρχει συνεπώς ένταξη στις ρυθμίσεις με την απειλή ή με την απλή επίκληση αδυναμίας πληρωμής, αλλά μόνο με απόδειξη για ουσιαστική αδυναμία εξυπηρέτησης του δανείου. Σε όλες τις ρυθμίσεις τα στεγαστικά θα προηγούνται και θα έπονται οι κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια. Με τις αλλαγές γίνονται πιο «διαυγή» τα δικαιώματα των ενυπόθηκων δανειστών, οι οποίοι θα προηγούνται οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου, όπως άλλωστε ήταν και η βασική παρατήρηση της ΕΚΤ.

Πηγή: Το Βήμα

Advertisement

Απλοποιείται η σύσταση εταιρειών

17 Νοεμβρίου 2008

Την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής έλαβε την Τετάρτη 11/11/2008 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο προωθείται περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση ΕΠΕ και Α.Ε.

Με το νομοσχέδιο, καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), το οποίο θα είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου των Επιμελητηρίων – ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, με τις θεσμοθετούμενες ρυθμίσεις, η εταιρική σύμβαση θα καταρτίζεται με προτυποποιημένο συμφωνητικό, το οποίο θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα διατηρείται, καθώς προβλέπεται να υπάρχει συμβολαιογράφος στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ, ενώ, για την ακριβή εφαρμογή του μέτρου, υπάρχει επικοινωνία του υπουργείου με το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο για την επεξεργασία της σχετικής διάταξης. Εν τέλει επιδιώκεται το κόστος της παροχής υπηρεσίας του συμβολαιογράφου να μειωθεί από 300 ευρώ σήμερα σε 150 περίπου.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

• Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

• Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του γραμματίου προείσπραξης στο Δικηγορικό Σύλλογο. Καταργείται δηλαδή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου ως διαδικασία και όχι η καταβολή του τέλους.

• Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

• Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Προνοίας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

• Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

• Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και, συνεπώς, κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ωστόσο, εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων με τους υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας, για θέματα αρμοδιότητάς τους, όπως η πρόβλεψη για κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, που αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση, η χορήγηση αριθμού ΑΦΜ στον επιχειρηματία που επιθυμεί να συστήσει εταιρεία ή η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία.

Ήδη, το υπουργείο Ανάπτυξης προτείνει την παρουσία αποσπασμένου υπαλλήλου ΔΟΥ στο ΓΕΜΗ για υποβολή των απαραίτητων εντύπων και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και Χορήγηση αριθμού μητρώου ασφαλιστικού φορέα απευθείας από το ΓΕΜΗ.

Ανώνυμες Εταιρείες

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μια σημαντική τροποποίηση, που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε., η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις Νομαρχίες, σε ό,τι αφορά στην υποβολή του καταστατικού. Συγκεκριμένα, η καταχώρηση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


Διευθυντικό δικαίωμα και μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας

30 Σεπτεμβρίου 2007
Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης, 
χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου, επιχειρεί τροποποίηση των 
όρων αυτών, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα από τη σύμβαση, τον 
νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχείρησης. 
Βλαπτική δε μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει όταν αυτή 
προκαλεί στον εργαζόμενο άμεσα ή έμμεσα υλική ή και ηθική μόνο 
ζημία. Όταν η μονομερής μεταβολή γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
της συμβάσεως ή του νόμου, αλλά καθ` υπέρβαση των ορίων που 
επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή 
οικονομικό σκοπό του δικαιώματος υπάρχει καταχρηστική άσκηση 
του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Ειδικότερα ο μονομερής 
προσδιορισμός των όρων εργασίας, που επιχειρεί ο εργοδότης με 
βάση το διευθυντικό του δικαίωμα, πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του 
δικαιώματος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη 
αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχείρησης. Αν ο 
μονομερής προσδιορισμός της παροχής εργασίας δεν αποβλέπει στην 
πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, αλλά άσχετων με αυτούς 
επιδιώξεων του εργοδότη, τότε υπάρχει κατάχρηση του διευθυντικού 
δικαιώματος. Και αυτό γιατί η καλή πίστη επιβάλλει στον φορέα του 
δικαιώματος να λαμβάνει υπόψη κατά την άσκησή του, κατά το μέτρο 
που επιβάλλουν οι περιστάσεις, τα δικαιολογημένα συμφέροντα και 
τις δικαιολογημένες προσδοκίες του άλλου μέρους. 
 
Στην περίπτωση συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, εάν ο
 εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική για τον μισθωτό μεταβολή 
των όρων εργασίας ή, κατά την άσκηση του διευθυντικού 
δικαιώματός του, προβεί, κατά κατάχρηση αυτού, στον προσδιορισμό 
της παροχής της εργασίας, ο μισθωτός μπορεί: α) να αποδεχθεί τη 
μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση τροποποιητική της 
αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντιβαίνει σε 
απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη, β) να θεωρήσει 
τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του 
εργοδότη και να αποχωρήσει από την εργασία αξιώνοντας την 
καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και γ) να εμμείνει στη σύμβαση 
και να ζητήσει την τήρηση των συμβατικών όρων. Εξάλλου η 
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου αποτελεί 
δικαίωμα του εργοδότη και του μισθωτού και δεν απαιτεί 
αιτιολογία. Η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού δεν είναι 
απεριόριστη και ανέλεγκτη, και αν η καταγγελία έγινε καταχρηστικά 
είναι άκυρη και θεωρείται ότι δεν έγινε. Τέτοια κατάχρηση του 
δικαιώματος καταγγελίας εκ μέρους του εργοδότη δεν συντρέχει, 
όταν η καταγγελία δικαιολογείται από τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντά του, όπως συμβαίνει όταν  έγινε για συμπεριφορά του 
μισθωτού που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή και αποδοτική 
άσκηση της εργασίας του και στις ανάγκες της επιχείρησης.

Πηγή: 913/2006 απόφαση Αρείου Πάγου