Επιχειρηματικά μυστικά

25 Απριλίου 2007

Τα λεγόμενα επιχειρηματικά μυστικά ή πιο επίσημα, το εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο είναι κάθε γεγονός που σχετίζεται με ορισμένη επιχείρηση, γνωστό μόνο σε στενά καθορισμένο κύκλο προσώπων, τα οποία είναι υποχρεωμένα σε τήρηση μυστικότητας, η διαφύλαξη της οποίας αποτελεί και βούληση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ως αφορώσα στα οικονομικά συμφέροντα της επιχείρησης. Επομένως τα επιχειρηματικά μυστικά αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, που προστατεύονται ως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τι όμως περιλαμβάνεται στην έννοια του εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου;

Στο απόρρητο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με επιχειρήσεις που αφορούν τις εμπορικές τους σχέσεις και τα κοστολογικά τους στοιχεία.

Περαιτέρω στο απόρρητο περιλαμβάνεται η τεχνογνωσία που ορίζεται ως το σύνολο των πληροφοριών πρακτικής φύσεως, μη κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που έχουν προκύψει εμπειρικά και από δοκιμές, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές, ούτε εύκολα προσπελάσιμες, είναι όμως χρήσιμες και σημαντικές και μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια.

Τέλος στην έννοια του απόρρητου περιλαμβάνεται και η καινοτομία, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και έτσι προστατεύεται ως διανοητική ιδιοκτησία.

Τα όρια της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας φτάνουν μέχρι το σημείο εκείνο που το προστατευόμενο απόρρητο έφτασε να εξασφαλίσει για την επιχείρηση τέτοιου είδους μονοπωλιακή θέση που η αποκλειστική χρήση του καθίσταται καταχρηστική στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις, η επιχείρηση θα υποχρεωθεί σε αναγκαστική παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης του άυλου αγαθού ή στη λεγόμενη παραχώρηση βασικών διευκολύνσεων, όπως για παράδειγμα η Microsoft που υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί σε σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Advertisement

Πότε η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας συμπίπτει με την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας

23 Απριλίου 2007

Τα έργα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών προστατεύονται ταυτόχρονα από τη νομοθεσία για την πνευματική και για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Έργα εικαστικών τεχνών είναι τα δισδιάστατα σχέδια και τα τρισδιάστατα αντικείμενα, καθώς και οι διαφημίσεις, που μπορεί να είναι συνηθισμένα, αλλά όταν συνδυαστούν μεταξύ τους με ασυνήθιστο αποτέλεσμα που δείχνει προσωπική δημιουργική συμβολή, αποτελούν πνευματικό έργο που προστατεύεται.

Έργα εφαρμοσμένων τεχνών μπορεί να είναι π.χ. σκεύη οικιακής χρήσεως με ζωγραφιές, φωτιστικά, καλλιτεχνικά σταχτοδοχεία, παιχνίδια, τάπητες, κοσμήματα, έπιπλα, υφάσματα, κηροπήγια, πορσελάνες, βάζα, σερβίτσια, τσάντες, χάλκινα είδη, κούκλες, φιγούρες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες, έργα μόδας και γενικότερα κάθε προϊόν βιομηχανικού ντηζάιν.

Ως πνευματικά δημιουργήματα, τα έργα προστατεύονται από τη χρονική στιγμή της δημιουργίας ή αποτύπωσής τους, με την προϋπόθεση να έχουν πρωτοτυπία, δηλαδή κάτω από παρόμοιες συνθήκες και για τους ίδιους λόγους κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει έργο όμοιο. Με άλλα λόγια το έργο θα πρέπει να αντανακλά την προσωπικότητα του δημιουργού του και να έχει κάποια διαφορά από τα ήδη γνωστά, καθημερινά και αυτονόητα.

Ως βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, τα ίδια έργα κατοχυρώνονται και προστατεύονται εξατομικευμένα, συγκεκριμένα και χωρίς αμφισβήτηση έναντι όλων, από τη χρονική στιγμή της κατάθεσης σχετικής αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).