Είναι έγκυρη η καταγγελία σύμβασης εργασίας με e-mail?

20 Απριλίου 2007

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από την εργοδοτική πλευρά είναι, σύμφωνα με το νόμο, μια τυπική δικαιοπραξία, η οποία, προκειμένου να μην δημιουργείται καμία αμφιβολία εκμεταλλεύσιμη από οποιαδήποτε πλευρά, ως προς την πραγματική βούληση του εργοδότη να λυθεί η σύμβαση εργασίας ή ως προς τον πραγματικό χρόνο εκδήλωσης αυτής της βούλησης, απαιτείται να γίνεται εγγράφως, δηλαδή με ιδιωτικό έγγραφο, που να φέρει συγκεκριμένη ημερομηνία και να υπογράφεται ιδιοχείρως από τον εργοδότη ή από εκπρόσωπο αυτού.

Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν επανειλημμένα δεχτεί ότι κατά την αποστολή ενός μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δήλωση βουλήσεως του αποστολέα ταυτίζεται με την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Η αιτιολογία που χρησιμοποιούν οι δικαστικές αποφάσεις είναι απλή και σαφής: ο καθορισμός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά τρόπο μοναδικό από τον ίδιο το χρήστη και η δήλωσή της σε κάθε αποστελλόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόδειξη της ταυτότητας του αποστολέα-εκδότη του ηλεκτρονικού ιδιωτικού εγγράφου, καθώς αυτή ακριβώς η μοναδική για κάθε χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει οριστεί και εφαρμοστεί από τον ίδιο τον αποστολέα, εξομοιώνεται προς την ιδιόχειρη υπογραφή, έστω και αν δεν έχει την παραδοσιακή μορφή αυτής.

Ωστόσο πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, δέχτηκε ότι η καταγγελία σύμβασης εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι άκυρη, επειδή δεν τηρείται ο έγγραφος τύπος.

Συμπέρασμα : προς το παρόν ο παραδοσιακός τρόπος είναι ασφαλέστερος για όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές!

 

Advertisement