ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι μισθοί, οι συντάξεις και οι ασφαλιστικές παροχές εξαιρούνται από την κατάσχεση ακόμη και όταν η καταβολή τους γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Επομένως ακατάσχετες είναι και παραμένουν οι απαιτήσεις μισθών και συντάξεων και όταν καταβάλλονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 464 Αστικού Κώδικα, οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες και σύμφωνα με το άρθρο 451 Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης. Επομένως από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων τίθεται κανόνας σύμφωνα με τον οποίο είναι ακατάσχετοι, ανεκχώρητοι και ασυμψήφιστοι οι μισθοί και οι συντάξεις. Ο σκοπός του νομοθέτη που όρισε τις απαγορεύσεις ήταν να προστατευτεί ένα ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ενόψει δε ότι ο ανωτέρω σκοπός εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία των μερών. Επομένως η εκχώρηση που γίνεται κατά παράβαση αυτών είναι απολύτως άκυρη (174ΑΚ), τη δε ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί και ο οφειλέτης, ενώ η συναίνεση του οφειλέτη είναι χωρίς έννομα αποτελέσματα δεδομένου ότι η ακυρότητα εξετάζεται σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης και αυτεπαγγέλτως.

Περαιτέρω, η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για κάθε δικαιοπραξία που έχει σαν σκοπό το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως η έκταξη που συμφωνείται αμετάκλητη, καθώς επίσης και η εξουσιοδότηση ή εντολή για είσπραξη της απαίτησης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ματαιωνόταν ο σκοπός του νομοθέτη που συνίσταται στη διατήρηση της δυνατότητας είσπραξής του μισθού και της σύνταξης με σκοπό την ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών του φορέα της.

Το δε ακατάσχετο, ανεκχώρητο και ασυμψήφιστο των μισθών, των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών, καταλαμβάνει όλες τις αποδοχές των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων με την ευρεία έννοια, καθώς και τα μερίσματα, εφάπαξ βοηθήματα και τυχόν επιστροφές κρατήσεων.

Από την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων, προκύπτει ότι δεν είναι από το νόμο επιτρεπτή, αντίθετα είναι αυτοδίκαια άκυρη κάθε συμφωνία ή κάθε όρος σε δανειακή σύμβαση, με τον οποίο οι τράπεζες αποκτούν (άκυρο) δικαίωμα να παρακρατούν από λογαριασμούς μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικούς, ποσά οφειλόμενα από δάνεια ή κάρτες, η δε παραπάνω παράνομη συμπεριφορά των τραπεζών στην πράξη, συνιστά και αξιόποινη πράξη, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του εγκλήματος της υπεξαίρεσης.

Επισημαίνεται πάλι ότι ακόμα και ο ίδιος ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος να έχει δώσει την συγκατάθεσή του υπογράφοντας σχετικό όρο σε σύμβαση, είναι και παραμένει ΑΚΥΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ κάθε παρακράτηση χρηματικού ποσού από τις τράπεζες. Η δε εμμονή των τραπεζών σε τέτοια παράνομη συμπεριφορά επισύρει σημαντικές έννομες συνέπειες σε βάρος τους, καθώς οι πληγέντες μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν κατά των τραπεζών την επανόρθωση κάθε ζημίας που υπέστησαν.

Επίσης οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έχουν συνομολογήσει παρόμοιους άκυρους όρους στις συμβάσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δεσμεύονται από αυτούς και έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την τράπεζα να απέχει από την εφαρμογή αυτών των όρων στην πράξη.

Advertisement

72 Responses to ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

 1. Ο/Η Didi λέει:

  Κυρία Σιαπέρα, ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστική ενημέρωση. Αυτά που αναφέρετε ισχύουν ανεξαρτήτως ύψους μισθού/σύνταξης? Επίσης, όταν απαιτείς από την τράπεζα να συμμορφωθεί αλλά αυτή αρνείται, ποια είναι η επόμενη κίνηση?

  • Ο/Η arhi00 λέει:

   Δεν παίζει ρόλο το ύψος του μισθού. Αρκεί να είναι μισθός, δηλαδή τακτικές αποδοχές με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνονται όλες οι αποδοχές.
   Όταν απαιτείς προφορικά, δεν έχεις και μεγάλο αποτέλεσμα, εξαρτάται και με ποια τράπεζα έχεις να κάνεις. Η όποια απαίτηση θα πρέπει να γίνεται εγγράφως, να πρωτοκολλείται και να δεσμεύεται η τράπεζα να απαντήσει επίσης εγγράφως.
   Αν συνεχίσει την παράνομη συμπεριφορά, υπάρχουν και τα δικαστήρια και δυνατότητες για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από την αδικοπραξία (υπεξαίρεση).
   Οι τράπεζες που συμπεριφέρονται με αυτόν τον παράνομο τρόπο, κινούνται σε τεντωμένο σκοινί, και είναι εύκολο να πέσουν, αρκεί να τους δώσει κάποιος μια μικρή ώθηση.
   Αλλά όσο οι αντιδράσεις ενάντια στην παρανομία τους δεν είναι αρκετά ισχυρές νομικά, τόσο αυτές συνεχίζουν με τη λογική ‘όσα μπορέσουμε να αρπάξουμε’.

   • Ο/Η Didi λέει:

    Κυρία Σιαπέρα, ακολούθησα τη διαδικασία που μου υπέδειξε ο Τραπεζικός Διαμεσολαβητής. Το απαίτησα εγγράφως, ζήτησα να μου απαντήσουν εγγράφως και κοινοποίησα την απάντησή τους στον Τραπεζικό Διαμεσολαβητή ο οποίος μου απάντησε εγγράφως ότι έχω δίκιο, και αργότερα με ενημέρωσε ότι έλαβε επιστολή από την Τράπεζα (την οποία δεν είδα ποτέ) με την οποία τον ενημερώνει ότι δε σκοπεύει να συμμορφωθεί με τη σύστασή του. Η παρακράτηση συνέβη μία μόνο φορά, επειδή δεν είχαν δεύτερη ευκαιρία, καθώς αμέσως ζήτησα από τον εργοδότη μου να πληρώνομαι σε μετρητά. Τώρα όμως που η μισθοδοσία θα εξοφλείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα το ξανακάνουν. Από την απάντησή σας συμπεραίνω πως δεν έχει νόημα να επαναλάβω την ίδια διαδικασία, και θα πρέπει να κινηθώ δικαστικά. Μπορώ να κάνω κάτι προληπτικά, ή πρέπει να περιμένω να το ξανακάνουν?

   • Ο/Η arhi00 λέει:

    O Τραπεζικός Διαμεσολαβητής είναι οργανισμός που έχει συσταθεί από τις ίδιες τις τράπεζες και λειτουργεί ως «απορροφητήρας κραδασμών», με την έννοια ότι απορροφάει μέρος της αντίδρασης και της δυσαρέσκειας των συναλλασσομένων με τράπεζες, ώστε να μην στραφούν ευθέως κατά των τραπεζών και ικανοποιεί ένα πολύ μικρό μέρος των αιτημάτων, ίσα ίσα για να παρουσιάζει ένα αποτέλεσμα.
    Οπότε δεν είναι ο καταλληλότερος φορέας για να λύσει κανείς τις υποθέσεις του με τις τράπεζες. Στην περίπτωση που ήδη υπάρχει προηγούμενο παρακράτησης, ίσως θα ήταν σκόπιμη μια εξώδικη δήλωση-προειδοποίηση, από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος και ότι σε περίπτωση επανάληψης της παρακράτησης θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας. Γιατί το μόνο που μπορεί να εξαναγκάσει την τράπεζα σε συμμόρφωση είναι μια δικαστικη απόφαση.

 2. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  Γνωστή (και σιχαμένη) τράπεζα απο την οποία και έπαιρνα την μισθοδοσία μου αρέσκεται σε τέτοιες πρακτικές. Η υπάλληλος της τράπεζας οπου και άνοιξα τον λογαριασμό μισθοδοσίας (καλή της ώρα) με προειδοποίησε πως αν και η ίδια το θεωρούσε απαράδεκτο, θα μπορούσαν να μου παρακρατήσουν μέχρι και 30% του μισθού μου!!! Οταν της είπα πως είναι απολύτως παράνομο μου δήλωσε αναρμόδια και μή γνώστης της νομοθεσίας. Μίλησα με φίλο στέλεχος της συγκεκριμένης τράπεζας ο οποίος και με διαβεβαίωσε πως είναι εντελώς παράνομο και μάλιστα προχώρησε το θέμα και πιό περα στους δικηγόρους της τράπεζας οι οποιοι και επιβεβαίωσαν την παρανομία και θεώρησαν επιβλαβές ή και καταστροφικό το ενδεχόμενο να τους κάνει ο πελάτης αγωγή για κάτι τέτοιο γιατι πολύ απλά με έναν έμπειρο δικηγόρο μπορεί να τους κάνει να το φυσάνε και να μήν κρυώνει. Τα λεφτά μου για όσο καιρό τα έπαιρνα απο εκεί δέν μου τα πειραξαν και άφηνα επιτηδες και μικροποσά…σαν πείραμα.
  Μια φορά μου συνέβη μόνο κατι τέτοιο με άλλη τράπεζα και άν και εξαγριώθηκα στην αρχή μετα συνειδητοποίησα πως απο χρόνια ειχα δωσει παγια έντολη να εξοφλουνται απο εκει κάρτες και δάνεια. Μαλιστα η τράπεζα ουδεποτε μου πειραξε ποσα απο μισθοδοσίες αλλα «τσιμπολογούσε» απο μικροποσά που κατέθετα για ηλεκτρονικές αγορές….. Νομίζω πως στις πιό πολλες περιπτώσεις οι παγιες εντολές είναι που μας κανουν και χανουμε χρήματα, εντολές οπου σε πολλές περιοτωσεις μπορεί και να τις έχουμε ξεχασει και μες τον πανικό μας να κατηγορούμε την τράπεζα….οχι φυσικα πως και αυτή δεν κανει αυθαιρεσίες…
  Αν τωρα μας τύχει κάποια τετοια αυθαιρεσία δεν πρέπει να την αφήσουμε έτσι καθώς εχουμε τον νόμο μαζί μας. Απλα τις πιό πολλές φορές η τράπεζα μπορεί να αφαιρεσει μικρά ποσα ποντάροντας και στον φόβο του δανειολήπτη και στον δισταγμό του να διαμαρτυρηθει ή να προσφύγει στην δικαιοσύνη για 50 και 100 ευρώ…..Νομίζω όμως πως με μια ωραία αγωγή και αιτημα για αποζημίωση μπορούμε να πάρουμε πίσω το μικρό ποσο και μάλιστα πολλαπλάσιο και να εξευτελίσουμε για μιά ακόμη φορά την τραπεζική παρανομία!

  • Ο/Η Didi λέει:

   Τη μοναδική φορά που μου συνέβη, μου παρακράτησαν 1000 ευρώ από μισθοδοσία 1400 ευρώ. Αρνήθηκαν να τα επιστρέψουν, και επίσης αρνήθηκαν να δεσμευθούν ότι δε θα το επαναλάβουν.

   • Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

    ΑΝ ΓΙΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΡΑΨΕ Η ΚΥΡΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ…
    ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΑΣΕ ΑΡΚΕΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΑΝΕΛΑΒΑΝ? ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ….ΚΑΤΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΖΟΥΝ….

 3. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  Ο μισθός είναι μή κατασχέσιμος ανεξαρτήτως ύψους εκτός απο περιπτώσεις απαιτήσεων διατροφής επειτα απο διαζύγιο και στην περίπτωση που υπάρχουν χρεη προς το δημοσιο, εφορία κλπ όπου και παρακρατείται μεχρι και 20%, αρκεί το υπόλοιπο που θα μέινει προς χρήση του οφειλέτη να είναι τουλάχιστον 1000 ευρώ. Παλιοτερα ήταν πιό μικρό το όριο και δεν ξερω αν εχει ήδη βελτιωθει ακομα πιο πολυ προς τα πάνω λογω των σημερινών συνθηκών….

 4. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Γειά σας Κυρία Σιαπέρα.
  Έxω διαβάσει πάρα άρθρα σας και δεν βρήκα την απάντηση γιαυτό πήρα το θάρος να σας γράψω.

  Είμαι εγγυητής σε ένα δάνειο στην εμπορική και φοβάμαι για 2 πράγματα:
  1)Η μισθοδοσία μου κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας στην εθνική, απο τον οποίο δεν βγάζω τα χρήματα αλλά τα αποταμιεύω.
  Επίσης έχω και έναν κοινό με την γυναίκα μου αποταμιευτικό λογαρισμό σε άλλη τράπεζα.
  Μπορεί η Εμπορική τράπεζα να δεσμέυσει ή να απαιτήσει χρήματα απο τον λογαρισμό μου στην Εθνική ή τον κοινό λογαρισμό με την γυναίκα μου εάν το δάνει στο οποίο είμαι εγγυητής βγεί ληξιπρόθεσμο;

  Υπάρχει κάποια λύση σε αυτό; Εάν μεταφέρω τα χρήματα σε λογαριασμό της γυναίκας μου θα υπάρξει πρόβλημα με την τράπεζα;

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 5. Ο/Η ΣΩΤΗΡΗΣ λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ.ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ.ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 120.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΟΥ 3.200 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ 1550 .ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ .ΞΕΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ.ΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΟ , ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ.ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΟΥΤΕ ΝΟΙΚΙΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΦΑΩ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΥΠΗΡΕΤΑΩ ΣΕ ΝΗΣΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ.ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΔΩ ,ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ , ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΝΟΤΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ.ΜΟΥ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΔΑΝΕΙΚΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΓΙΝΕΤΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΩ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ.ΠΗΓΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΜΗΔΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΕΥΣΑ.Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΞΑΝΑ ΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ.ΠΑΙΡΝΩ 1075 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΝΟΙΚΙ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΟΥ…ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ;;ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ..ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΗΝΘΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΟΥ;ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΠΑΝΩ ΜΟΥ….ΤΙ ΘΑ ΠΩ ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ…ΤΙ ΘΑ ΠΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ .. ΤΙ ΘΑ ΦΑΩ …ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ…ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ..ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ..ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΔΙΚΗΣΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΟY;

  • Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

   ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΧΑΤΕ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΡΕΩΣΗ (ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΧΑΘΗΚΕ Η….ΝΑ «ΧΑΘΗΚΕ») ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ. ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΩΓΗ. Η ΚΥΡΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΑΣ. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΟΦΕΙΛΕΣ.

  • Ο/Η telis λέει:

   να ρωτησω κατι 3200 για τι πραγμα εχετε δανειο?κ ποσα περνατε για να εχετε τετοια δοση?

 6. Ο/Η Βίκυ Σιαπέρα λέει:

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να μου στείλετε τη δανειακή σύμβαση στην Εθνική, για να δρομολογήσουμε κάποια λύση του προβλήματός σας. Έτσι που περιγράφετε την κατάσταση, θα χρειαστεί οπωσδήποτε εξώδικη διαμαρτυρία. Με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα πεινάσετε για μήνες ακόμη.

 7. Ο/Η Μαρια λέει:

  χρωστάω στην …. 1500€ απο πιστωτικεσ καρτες εδω και πολλα χρόνια. χρωστουσα σε περισσοτερες τραπεζες αλλα καταφερα σιγα σιγα και εξοφλησα.μονο αυτη εχει μεινει. για κακη μου τυχη ο εργοδοτης μου ανακοινωνσε οτι απο τον αλλο μηνα θα πληρωνομαστε μεσω αυτης της τραπεζας. τρεμω να παω να βγαλω την καρτα μισθοδοσιας. θα μου κρατησουν το μισθο? σημειωστε τι ο μισθος μου ειναι καθαρα 700€ κ κατι ψιλα.

 8. Ο/Η Kostas λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε.Θέλω να ρωτήσω το εξης.Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος και χρωστάει 10χιλ ευρώ στην εφορία με τις προσαυξήσεις.Την απείλησαν ότι αν δεν κάνει ρύθμιση θα της κρατήσουν μέρος της σύνταξης της.Δυστυχώς η ρύθμιση που προτάθηκε ήταν εξοντωτική και μη ρεαλιστική.Τι μπορεί να κάνει προκειμένου να μην επιτρέψει κατάσχεση της σύνταξης;Ισχύει η απαγόρευση παρακράτησης σε σύνταξη που μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό και για χρέη στην εφορία;Παρακαλώ για μια απάντηση.Ευχαριστώ

 9. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΕΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ….
  «Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδι­κά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου (1/4) αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.» ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΑ «ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΣΟΥΝ» ΝΟΜΙΜΑ.

  Click to access 3714_231-A-08_07.11.2008.pdf

  • Ο/Η Κοstas λέει:

   Eυχαριστώ για την απάντηση.Υπάρχει περίπτωση και προσωποκράτησης για το χρέος αυτό η όχι;Υπάρχουν και άλλες μορφές κατάσχεσης που μπορούν να ασκήσουν πχ μπορούν να έρθουν να σου πάρουν οικιακά είδη κτλ;

 10. Ο/Η ΒΑΣΗΛΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΜΟΥ Κ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑΜΟΥ .ΕΧΩ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 50000Ε ΑΝΟΙΧΤΟ . ΜΑΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΠΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΔΥΣΚΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩ ΜΗΝΑ ΣΗΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙΠΟΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ.ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΝΩ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ; Η ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΛΙΞΗΠΡΟΘΕΣΜΑ.ΑΠΑΝΤΗΣΤΕΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Κ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΛΗ.

 11. Ο/Η Νίκος λέει:

  καλημέρα,

  έχω δύο κάρτες που λόγω αδυναμίας έχω σταματήσει να τις πληρώνω εδώ και 2 μήνες. το πρόβλημα μου είναι ότι και οι 2 κάρτες (8.500€) ανήκουν στην τράπεζα που δουλεύω. 1. μπορούν να μου κρατήσουν τα λεφτά από το μισθό αν δεν υπάρχει πάγια εντολή? 2. αν με απολύσουν μπορούν να μη με αποζημιώσουν ή να μου δώσουν μέρος της αποζημίωσης?

 12. Ο/Η PAP λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙ SITE ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΛΗΡΩΣ.
  ΕΙΜΑΙ ΔΥ ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 22000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΡΤΕΣ 2000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 3500 ΕΥΡΩ .ΠΛΗΡΩΝΩ 80 ΕΥΘΡΩ ΣΤΗ ΜΙΑ 120 ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ 450 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ.ΕΧΩ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙ.ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΩ ΠΕΡΑ.ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΡΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ,ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ ΝΟΜΙΚΑ???EINAΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ MOY??ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 13. Ο/Η Αλέξανδρος λέει:

  Αξιότιμη κυρία Σιαπέρα,

  είμαι εγγυητής ως φυσικό πρόσωπο σε δανειακή σύμβαση Ε.Π.Ε. με την τρ. Πειραιώς. Η σύμβαση έχει καταγγελθεί και έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, έναντι της οποίας έχει ασκηθεί ανακοπή αλλά όχι αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Έχοντας από δεκαετίας 2 λογαριασμούς στην Πειραιώς και χωρίς ο ίδιος να τους οφείλω τίποτα (έχω επιπλέον 2 πιστωτικές τους πλήρως εξοφλημένες), δεν είχα προβεί σε κάποια αλλαγή και γινόταν κατάθεση του μισθού μου στο λογαριασμό της Πειραιώς. 8 μήνες μετά την έκδοση της διαταγής, και ενώ κάθε μήνα γινόταν κατάθεση και ανάληψη του μισθού, η τράπεζα δέσμευσε τον τελευταίο μου μισθό και προχώρησε σε συμψηφισμό, στέλνοντάς μου αυθημερόν σχετικό εξώδικο. Σημειωτέον ο λογαριασμός είχε πάντα μηδενικό υπόλοιπο, γινόταν δε ανάληψη του ποσού εντός το πολύ 2 ωρών από την κατάθεσή του.
  Σε δικηγόρο στον οποίο απευθύνθηκα, τον οποίο θεωρώ ιδιαίτερα αξιόπιστο και εξειδικευμένο γνώστη των νομικών θεμάτων με τις τράπεζες, με αποθάρρυνε αρκετά ως προς τη δυνατότητα διεκδίκησης επιστροφής του μισθού. Παρ’όλο που η νομική βάση είναι θεωρώ απόλυτα ξεκάθαρη, θεώρησε ότι λόγω του ότι το ποσό είναι υψηλό, το δικαστήριο θα κρίνει ότι ξεπερνάει τα όρια των αναγκών βιοπορισμού. Σημειώνω σχετικά ότι στο ποσό περιλαμβάνονταν και ασφαλιστικές εισφορές ενώ από αυτό συντηρούνται 3 οικογένειες.
  1. Παίζει τελικά ρόλο το ύψος του ποσού; 2. Απαιτείται τακτική αγωγή (με αίτηση αποζ. για ηθική βλάβη); 3. Μπορεί να γίνει αίτηση προσωρινής απόδοσης; (θέτω σχετικά υπ’όψη σας την ΜΠρΠατρ 5704/2008). 4. Θα μπορούσατε να αναλάβετε μία τέτοια υπόθεση στην Αθήνα;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και ζητώ συγνώμη για τη μακροσκελή καταχώρηση.

  • Ο/Η arhi00 λέει:

   Ο ΝΟΜΟΣ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ, ΚΑΙ ΕΧΩ ΗΔΗ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ). ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.

 14. Ο/Η efi λέει:

  Μήνυμα: θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εχω ένα καταναλωτικό δάνειο στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και η δόση του δανείου παρακρατείται από τον μισθό μου.είμαι δημόσιος υπάλληλος και οι αποδοχές μου εχούν μειώθει.Να επισημάνω ότι έχω κάνει αίτηση για δικαστική ρύθμιση ν.3869 και το δικαστήριο είναι τον μάρτιο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω ειναι το εξής.Η Εκχώρηση μίσθου στο ταχυδρομικο ταμιευτηριο για καταναλώτικο δάνειο είναι νόμιμη? Πώς μπορώ να αποδεσμέυσω το δάνειο από τον μισθό μου μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου και που να απευθυνθώ?

  • Ο/Η iakovos pantelakis λέει:

   Anaforika me thn eispraxh ton dhmosion esodon to arthro 31 KEDE orizei antistoihos ta akoloutha,exairountai ths katasheseos e,ta tria tetarta ton apaithseon ek misthon,syntaxeon kai pashs fyseos asfalistikon vohthhmaton katavallomenon periodikos,EPITREPOMENHS THS KATASHESEOS epi tou ena tetartou ayton dia ta pros to dhmosion hreh ton dikaiouhon ton apaithseon ayton,ta tessera pempta ton hmeromisthion,EPITREPOMENHS THS KATASHESEOS epi tou ena pemptou ayton dia ta pros to dhmosion hreh ton dikaiouhon touton kai to ena deytero ton ef apax katavallomenon ypo oioudhpote asfalistikou foreos epi th exodo ek ths yphresias h tou epaggelmatos.EPITREPOMENHS KATASHESEOS epi tou enos deuterou ayton dia ta pros to dhmosion hreh ton dikaiouhon touton.

 15. Ο/Η Iakovos Pantelakis λέει:

  Anaforika me thn eispraxh ton dhmosion esodon to arthro 31 KEDE orizei antistoihos ta akoloutha,exairountai ths katasheseos e,ta tria tetarta ton apaithseon ek misthon,syntaxeon kai pashs fyseos asfalistikon vohthhmaton katavallomenon periodikos,EPITREPOMENHS THS KATASHESEOS epi tou enos tetartou ayton dia ta pros to dhmosion hreh ton dikaiouhon ton apaithseon auton,ta tessera pempta ton hmeromisthion,EPITREPOMENHS THS KATASHESEOS epi tou enos pemptou auton dia ta pros to dhmosion hreh ton dikaiuohon touton kai to ena deutero ton ef apax katavallomenon ypo oioudhpote asfalistikou foreos epi th exodo ek ths yphresias h tou epaggelmatos,EPITREPOMENHS KATASHESEOS epi tou enos deyterou ayton dia ta pros to dhmosion hreh ton dikaiouhon touton.

 16. Ο/Η δημητρης λέει:

  Καλησπέρα σας!Είμαι συνταξιούχος.Οφείλω στην εφορία περιπου 2500 ευρώ και χτες ειδα στο υπολοιπο του λογαριασμού μου αρνητικό το παραπάνω ποσό!Υπάρχει περίπτωση τη μέρα που θα πληρωθώ να μου κρατήσουν όλη τη συνταξη?

 17. Ο/Η Έλσα λέει:

  Καλησπέρα σας. Είμαι εγγυήτρια σε τραπεζικό δάνειο το οποίο δυστυχώς δεν αποπληρώνεται από τον πρωτοφειλέτη. Στην ίδια τράπεζα έχω ανοίξει ένα λογαριασμό στον οποίο κάθε μήνα ο πρώην σύζυγός μου εμβάζει το ποσό των 500 € ως μηνιαία διατροφή για τα ανήλικα τέκνα μας. Η διατροφή αυτή ορίσθηκε με δικαστική απόφαση της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
  Νομιμοποιείται η εν λόγω τράπεζα να δεσμεύει τα χρήματα αυτά αφού όπως ορίζεται στη δικαστική απόφαση αφορούν στη διατροφή των ανήλικων τέκνων μας?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Με εκτίμηση.

 18. Ο/Η Βίκυ Σιαπέρα λέει:

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΣΧΥΕΙ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.

 19. Ο/Η Μελίνα λέει:

  Καλημέρα. Είμαι μητέρα τριών ανηλίκων παιδιών 2 , 5 και 9 ετών αντίστοιχα. Ο σύζυγος μου με εγκατέλειψε λόγω εξωσυζυγικής του σχέσης . Εκδικάστηκε διατροφή ύψους 800 ευρώ και διαμένω στο σπίτι που του ανήκει. Το διαζύγιο δεν έχει ακόμη εκδοθεί . Θα ήθελα να ρωτήσω 1.) αν θα αντιμετωπίσω πρόβλημα αν μετακομίσω σε άλλη πόλη δεδομένου ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά στην πόλη που βρίσκομαι . 2.) επειδή αρνείται να εξοφλήσει το “χαράτσι” που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της ΔΕΗ τι μπορώ να κάνω;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ο/Η iakovos λέει:

   Με πραξη του πρισταμενου της Δ.Ο.Υ,η οποια ειναι αρμοδια για την φορολογια εισοδηματος μπορει να υπαρξει αναστολη διακοπης ρευματος σε δυο περιπτωσεις:α)αν συντρεχουν ειδικοι λογοι υγειας η β)αν ο κυριος του ακινητου εχει πολυ χαμηλα εισοδηματα.Το τελος βαρυνει για το 2011 τον κατα την 17 Σεπτεμβριου 2011 κυριο του ακινητου και σε περιπτωση επικαρπιας τον επικαρπωτη του ενω για το 2012,προσδιοριζεται με βαση τα στοιχεια ιδιοκτησιας της 31ης Μαρτιου 2012.Το ειδικο τελος ακινητων καθισταται ληξιπροθεσμο για την Εφορια αρα μπορει να ενεργοποιηθουν μετρα αναγκαστικης εισπραξης τεσσερις μηνες μετα την ληξη προθεσμιας πληρωμης.

 20. Ο/Η Γιωργος λέει:

  Kαλησπερα σας.Υπαρχει περιπτωση η Χ τραπεζα στην οποια χρωστας και δεν εχεις καποιο περιουσιακο στοιχειο να κανει κατασχεση απο λογαριασμο της Υ τραπεζας που διαθετω και δεν ειναι μισθοδοσιας?Ευχαριστω.

 21. Ο/Η beealive λέει:

  Μπορει να μου «κρατησει» η Εθνικη τραπεζα το επιδομα ανεργιας λογω παλιας ανεξοφλητης οφειλης;

 22. Ο/Η ydria λέει:

  είμαι συνταξιούχος 75 ετών καί οφείλω σέ δυο κάρτες 16000 € [6500 η κάθε μια σλυν οι τόκοι] απλήρωτες εδώ καί 10 μήνες. έχω και ένα δάνειο στεγαστικό [317€ κάθε μήνα γιά πρώτη κατοικια πού μένω]πού τό πληρώνω κανονικά στήν ίδια τράπεζα από τήν σύνταξή μου η οποία είναι 697 € καί μού μένουν μέ τήν πληρωμή τής δόσης 380 νά περάσω τόν μήνα. δέν μπορώ νά μπώ σέ ρύθμιση γιατί δέν έχω νά πληρώσω . Τί μέ συμβουλεύετε να κανω; μπορούν νά κάνουν κάτι στο σπίτι πού μένω; κάτω από 20000 ισχύει οτι δέν μπορούν νά απαιτήσουν κατάσχεση; καί ακόμα, θεωρείται η κάθε κάρτα ξεχωριστώ χρέος κάτω τών 20000;

 23. Ο/Η Yan Stafilas λέει:

  Ειμαι στρατιωτικος και εντος της μισθοδοσιας μου υπαρχει στεγαστικο δανειο στο ταχυδρομικο ταμιευτηριο και καταναλωτικο δανειο στο ταχυδρομικο ταμιευτηριο και δανειο στο Ταμειο παρακαταθηκων και δανειων τα ..συνολικα ποσα δανειων ειναι 900 ευρω και το ποσο που απομενει ειναι υποτυπωδες πλεον 380-450 ευρω ..το ποσο δεν επαρκει για την διαβιωση μου -την εξυπηρετηση λογαριασμου πιστωτικης καρτας υψους 2500 ευρω [εχω παρει βεβαιωση ληξηπροθεσμων οφειλων ]..καθως και για την καταβολη ποσων προς εφοριες πχ για τελη κυκλοφοριας οχηματος η οποιοδηποτε αλλη δραστηριοτητα η υποχρεωση μου ως πολιτης ..Η επιθυμια μου ειναι να εκπλιστηριαστει το ακινητο και να γινει διακοπη της εξυπηρετησης του στεγαστικου δανειου ..Το ταχυδρομικο δεν προχωραει την επιθυμια μου ..γιατι δεν συντρεχει η προυποθεση των ληξηπροθεσμων οφειλων ..Ειμαι σε απογνωση καθως οδηγουμαι η σε παραιτηση η σε «αυτοκτονια » Η υπηρεσια ΟΛΚΕΣ θελει λεει χαρτι απο το ταχυδρομικο ταμιευτηριο για να αποσυνδεσει το δανειο και να υπαρξουν οι απαραιτητες ληξηπροθεσμες οφειλες ..ας δωσει Βοηθεια καποιος Παρακαλω …αν γνωριζει μετα τιμης Σταφυλας Ιωαννης του Ρηγα

  • Ο/Η efi λέει:

   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3869/2010 ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΣ.ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΧΕΙΣ.ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.ΘΑ ΣΩΘΕΙΣ.ΓΙΑ ΨΑΞΤΟ ΛΙΓΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

 24. Ο/Η yota λέει:

  καλησπερα σας,

  ειμαι μετοχος με ποσοστο 25% κ διαχειριστρια σε οε η οποια λογω κρισης δεν παει καθολου καλα, εχει ανοικτα υπολοιπα προμηθευτων 50,000 € επιταγες που τρεχουν 30.000 € και χρεη σε οαεε φπα κ εφορια.

  τι μπορω να κανω για να συμμαζεψω τα ασημαζευτα και πως μπορω να μην εχω νομικες κυρωσεις προσωπικα εγω? υπαρχουν αλλοι δυο μετοχοι ο ενας με 50% κ διαχειριστης και ο αλλος 25% απλος μετοχος.

  ευχαριστω εκ των προτερων

 25. Ο/Η viki λέει:

  Γειά σας κ. Σιαπέρα, ετυχε να μπω στη σελίδα σας στο δίκτυο και θα ήθελα μία γνώμη.
  Έχω πάρει δανειο από το Ταχ.Ταμ. το υπόλοιπο του οποίου είναι 6500,00 �.
  Εργάζομαι σε δήμο και ο μισθός μου έχει περικοπεί κατα πολύ.
  Είμαι άτομο με αναπηρία ποσοστό 51%. Εχω στην κατοχή μου ένα αυτοκίνητο, ενα αγροτεμάχιο και ένα οικόπεδο.
  Οι πατέρας μου έχει ελάχιστα εισοδήματα, η μητερα οικιακά.
  Έχω πιθανότητες να μειώσω το ποσό αν προσφύγω εφοσον έχω ακίνητη περιουσία?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 26. Ο/Η Παναγιωτης λέει:

  κυρα Σιαπερα γεια σας.. Ειμαι στρατιωτικος ο μισθος μου ανερχεται αυτη τη στιγμη στο υψος των 1360 ευρω.,-προς το παρον φυσικα- και δινω απο αυτα 440 για το στεγαστικο-Millennim αυτοματη παρακρατηση απο μισθοδοσια-400 για καταναλωτικο-Ταχ.Ταμιευτηριο αυτοματη παρακρατηση απο μισθοδοσια και αυτο-καρτα 150 ευρω και διατροφη 300 ευρω, με λιγα λογια ειμαι χρεωκοπημενος πλεον.Βασει ολων των παραπανω που σας ανεφερα μπορει να γινει κατασχεση επι των πασης φυσεως αποδοχων μου απο την υπηρεσια, στην περιπτωση της διατροφης?Ειμαι απελπισμενος…δεν εχω τη δυνατοτητα να δω πλεον ουτε το παιδι μου,και δεν μου μενουν αλλες λυσεις απο την παραιτηση απο την υπηρεσια που υπηρετησα τοσο πιστα 22 χρονια τωρα η την εντιμη αυτοκτονια δεν ξερω τι να κανω .Σας ευχαριστω εκ των προτερων

  • Ο/Η efi λέει:

   Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Ν.3869/2010.ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΔΙΚΑ.Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ. ΨΑΞΕ ΓΙΑ ΤΟΝ.3869/2010 ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ.

 27. Ο/Η fotini λέει:

  Συγχαρητήρια κυρία Βασιλική για την καταπληκτική δουλειά που κάνετε. Θἐλω να ρωτήσω το εξής:ο σύζυγος μου είναι δημόσιος υπάλληλος και αγοράσαμε πριν 3 χρόνια περίπου ένα αυτοκίνητο που κάθε μήνα το πληρώνουμε με συναλλαγματική στην τρἀπεζα. Όμως με τις μειώσεις των μισθών εγώ είμαι άνεργη και καρδιοπαθής, η μηναία δόση πλέον είναι ακατόρθωτη να πληρωθεί. Τι συνέπειες θα έχουμε αν σταματἠσουμε να πληρώνουμε το αυτοκίνητο?Ο σύζυγος μου έχει σαν περιουσιακό στοιχείο ένα σπίτι το οποίο το χρωστάει στην τράπεζα ( ἀλλη τράπεζα) αφού για να φτιαχτεί έγινε μέσω στεγαστικού.

 28. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Κα Σιαπέρα
  Είμαι Δ.Υ και ο μισθός μου ανέρχεται καθαρά στα 1400 Ευρώ (μέχρι στιγμής…) χωρίς άλλα εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία. Η σύζυγός μου είναι άνεργη. Έχω Στεγαστικό Δάνειο το οποίο έλαβα από το Τ.Τ με μηνιαία δόση 610 Ευρώ το οποίο παρακρατείται από τον μισθό μου. Πληρώνω φροντιστήρια για τα παιδιά μου συνολικά 330 Ευρώ το μήνα. Β’ Λυκείου (προετοιμασίας) και Β’ Γυμνασίου (Αγγλικά). Όπως αντιλαμβάνεστε το υπολοιπόμενο ποσό είναι ελάχιστο για την «επιβίωση».
  Θα ήθελα ευκρινώς να μου απαντήσετε εάν μπορώ και με ποιο τρόπο να αποδεσμεύσω το δάνειο από τον μισθό, με σκοπό, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής κάποιας οφειλής (λόγω χαρατσίου ή άλλων φόρων) να μην πληρώσω τη δόση μου στην Τράπεζα για ένα μήνα.
  Στην Τράπεζα που απυθύνθηκα φυσικά δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Αλλά και οι «λύσεις» που μου πρότεινε είναι προς το δικό της συμφέρον και μόνο, δίνοντας μόνο μία προσωρινή οικονομική ανακούφιση για δύο χρόνια. Φυσικά η επιμίκυνση αποπληρωμής είναι εκτός συζήτησης.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ο/Η efi λέει:

   N.3869/2010. Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ. ΑΠΕΥΘΥΝΣΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ.ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ.

 29. Ο/Η kos λέει:

  ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ.ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ ΜΕ 4500€ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 09/2011).ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ?

 30. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Κα Εφη
  Στο Ν.3869/2010 μπορείς να υπαχθείς ΜΟΝΟ εάν αποδεδειγμένα χρωστάς στο δημόσιο ή και σε τράπεζες τέτοιο ποσό το οποίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του υπολοιπόμενου μισθού. ΟΙ Δ.Υ που έχουν λάβει οποιοδήποτε δάνειο και παρακρατείται από τον μισθό, δεν εμφανίζουν χρωστούμενα, έστω και εάν του καταβάλλονται 100 Ευρώ μισθός μετά τις κρατήσεις των δανείων. Ακόμη και μείωση του χαρατσίου μέσω της Εφορίας λόγω άνεργης συζύγου ΔΕΝ γίνεται, εάν οι συνολικές μικτές αποδοχές είναι πάνω από 20.000 Ευρώ.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω ΔΕΝ μπορώ να υπαχθώ στον εν λόγω Νόμο. Σχετικά απευθύνθηκα και στον ΙΝΚΑ. Γι’ αυτό ζητώ να μάθω με ποιο τρόπο θα απεμπλέξω το δάνειο από τον μισθό.
  Εάν γνωρίζεται κάτι συγκεκριμένο παρακαλώ όπως με ενημερώσετε.
  Ευχαριστώ.

  • Ο/Η efi λέει:

   KANETE ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ Ν.3869/2010 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Ή ΜΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΧΩ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΤΗΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ.ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΩ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ.ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΩ ΣΑΣ ΜΙΛΑΩ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

 31. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Κα Εφη
  Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που αναγράφετε. Παρακαλώ πολύ, εάν θέλετε και μπορείτε να με ενημερώσετε για τα αποτελέσματα από το δικαστήριο.
  Εύχομαι ολόψυχα «Καλή Επιτυχία» και πλήρη δικαίωση.
  Ευχαριστώ.

  • Ο/Η efi λέει:

   ΟΛΑ ΠΗΓΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.ΕΝΤΑΧΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΒΓΑΛΕΙ Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΑ. ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ.ΑΠΛΑ ΜΟΛΙΣ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ.

   • Ο/Η Γιώργος λέει:

    ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!!
    ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΣΩ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ….

 32. Ο/Η xristos λέει:

  ΚΑ ΣΙΑΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 22 ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΘΕΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ 5900 ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?

 33. Ο/Η petros λέει:

  γεια σας θα ηθελα να ρωτησω τι γινεται οταν χρωστας στις τραπεζες και δεν εχεις κανενα περιουσιακο στοιχειο?για να μου εγκρινουν το δανειο τοτε δε μου ζητησανε ουτε εγγυητη ουτε περιουσιακο στοιχειο

  • Ο/Η iakovos pantelakis λέει:

   Οι μισθωτοι που δεν εισεπραξαν δεδουλευμενες αποδοχες του 2011 λογω οικονομικης αδυναμιας του εργοδοτη τους και στους οποιους χορηγειται βεβαιωση αποδοχων στην οποια οι ανωτερω ανεισπρακτες δεδουλευμενες αποδοχες αναγραφονται σε διακεκριμενη σειρα,θα υποβαλλουν δηλωση φορου εισοδηματος χωρις να δηλωσουν τις ανεισπρακτες αυτες δεδουλευμενες αποδοχες.

 34. Ο/Η Στέφανος λέει:

  Χαίρετε,
  Είναι δυνατόν να απεμπλέξω το μισθό μου από την πληρωμή του στεγαστικού μου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων; Η πρόθεσή μου είναι να παρατήσω το ακίνητο (πρώτη κατοικία) με οποιονδήποτε σύννομο ευχερή τρόπο προκειμένου να μπορέσω να επιβιώσω με τον λιγοστό πλέον μισθό. Είμαι υπάλληλος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να απευθυνθώ στην υπηρεσία μου, στο Ταμείο ή σε δικηγόρο; Υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις;
  Ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια βοήθεια.

 35. Ο/Η Βασίλης λέει:

  κ.Σιαπέρα καλημέρα και χρόνια πολλά είμαι υπάλληλος ΔΕΚΟ και έχω την μισθοδοσία μου μέσω τραπέζης είχα πάρει δάνειο 25.000 ευρώ χωρίς εγγυητή που με τους τόκους έφθανε τις 32.000 ευρώ και είχα υπογράψει να γίνεται η παρακράτηση της μηνιαίας δόσης (475 ευρώ)από την μισθοδοσία μου από τον Ιούνιο του 2009 δεν είχα καθυστερήσει ούτε μία δόση παρά τις αλλεπάλληλες απώλειες στον μισθό μου εδώ και 4 μήνες δεν μπορώ να πληρώσω τις δόσεις (προλάβαινα την τράπεζα πριν κάνει την παρακράτηση και τραβούσα τα λεφτά) και παρόλο που απευθύνθηκα στην τράπεζα για ρύθμιση μου είπε να βάλω εγγύηση το σπίτι μου (που ευτυχώς δεν έχω) το ποσό που έχει απομείνει ανέρχεται στις 12.000 ευρώ περίπου και άρχισε η τράπεζα να παρακρατεί την μισθοδοσία μου βάζοντας δέσμευση των χρημάτων με κλειδί ασφαλείας ,στις 15-12-2012 μου κράτησε όλη την προκαταβολή μου και με άφησε χωρίς ούτε ένα ευρώ για να κάνω γιορτές και φθάνοντας σε σημείο να δανείζομαι από συναδέλφους για τα προς το ζειν μέχρι , να αλλάξω τράπεζα τι άλλο μπορώ να κάνω.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 36. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Εχω οφειλες σε τραπεζες και η σύνταξη που λαμβάνω είναι αναπηρική.
  Είχα δικαίωμα ψιλής κυριότητας κατά 1/3 σε ισόγειο αξίας 13000 (1/3) και το μεταβίβασα στο αδελφό μου.
  Μπορούν να επικαλεστούν δόλο για την μεταβίβαση , αν και σκοπός μου είναι να προχωρήσω σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
  καταβάλλοντας 20000 ευρώ (σε δόσεις ) για αποπληρωμή μέρους της οφειλής μου ;

 37. Ο/Η ΑΣΠΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ λέει:

  ΕΙΜΑΙ ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟ ΥΨΟΥΣ 70000 ΕΥΡΩ .ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ.ΕΧΩ ΔΥΟ ΕΓΥΥΗΤΕΣ.Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ.ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΚΙΝΗΤΑ.ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΒΑΙΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ.ΡΩΤΗΣΩ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Η ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ?ΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ?ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΩ.ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΩ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΜΟΥ ΑΔΙΚΑ ΑΘΩΟΥΣ.ΕΙΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ!

 38. Ο/Η Ειρήνη λέει:

  Καλησπέρα, βρήκα τυχαία τη σελίδα σας και πραγματικά μου «άνοιξε τα μάτια». Έχω ένα καταναλωτικό δάνειο από το Τ.Τ. («προεγκεκριμένο δημοσίων υπαλλήλων»), το οποίο παρακρατείται από το μισθό μου και στο οποίο έκανα προέκταση πέρισυ για να μπορώ να ανταπεξέλθω προσωρινά στη δόση.

  Στο κείμενό σας αναφέρετε: «Από την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων, προκύπτει (…) αυτοδίκαια άκυρη κάθε συμφωνία ή κάθε όρος σε δανειακή σύμβαση, με τον οποίο οι τράπεζες αποκτούν (άκυρο) δικαίωμα να παρακρατούν από λογαριασμούς μισθοδοσίας…»

  Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε ποιές είναι αυτές οι άλλες διατάξεις που αναφέρετε, έτσι ώστε να επικαλεστώ και αυτές σε αίτησή μου, έτσι ώστε να σταματήσει η κράτηση από το μισθό μου για το συγκεκριμένο δάνειο.

  Ακόμη, απ’ όσο έχω καταλάβει, αυτό το δάνειο μπορώ να το συμπεριλάβω στις οφειλές μου, μιας και πρόκειται να ξεκινήσω διαδικασίες για υπαγωγή μου στο νόμο 3869/2010, έτσι δεν είναι;

  Θα εκτιμούσα επίσης αν μπορούσατε να μου πείτε, από την πείρα σας (και κατ’ εκτίμηση φυσικά), τι ποσό είναι πιθανό να αποφασίσει το δικαστήριο να πληρώνω μηνιαίως για τη διάρκεια των 4 ετών, δεδομένου ότι ο καθαρός μου μισθός κυμαίνεται μεταξύ 650-750 ευρώ (ανάλογα τις κρατήσεις που έχω κάθε μήνα και το αν θα αποδεσμευτεί το ανωτέρω δάνειο από τη μισθοδοσία) και δεν διαθέτω κάποιο περιουσιακό στοιχείο (διαμένω σε ενοίκιο), για μια οφειλή περίπου 40.000 ευρώ;

  Τέλος, οι τοπικές οργανώσεις καταναλωτών αναλαμβάνουν συνήθως μέχρι τέλους την υποστήριξη για την υπαγωγή σ’ αυτό το νόμο ή θα χρειαστώ τη βοήθεια δικηγόρου;

  Με συγχωρείτε για το μακροσκελές κείμενο…

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 39. Ο/Η antreas λέει:

  καλησπερα θα ηθελα και εγω με τη σειρα μου να ρωτισω κατι εκανα ρυθμισει 8.100 και μου βγαλανε μια δοση για τα 2 πρωτα χρωνια 55 ευρο οραια κανανα πρωβλημα πληρωνα τωρα μου ζητανε 130 ευρο αλλα οπως κοιταγα τισ δοσεις ειναι 180 μηνες και το επιτοκιο μου ειναι 17,6 αρα εγω για μια ρυθμισει που εκανα για 8.100 θα πληρωσω 18.650!!!! τρελαθηκα!!! τους ειπα να μου κανου κενουρια ρθυμισει με μιομενο επιτοκιο και μου ειπαν οχι!!! το πολυ πολυ μου ειπαν να κανοθμε κενουρια να πληρωνω παλι 55 ευρο για 2 χρονα μονο τοκουσ δηλαδη. εγω του ειπα οτι θα σταματησω να πληρωνω! δεν εχω τιποτα μα τιποτα στο ονομα μου το μονο που εχω ειναι μισθοδοσια μου 600 ευρο που με αυτα συντηρω και την μητερα μου! η μισθοδοσια μου ειναι στην ιδια τραπεζα μπορουν να μου παρουν απο εκει … απο τη διαβασα ειναι παρανομο πρεπει να κανω εγω κατι για να μην μου πηραξουν τη μησθοδοσια μου

 40. Ο/Η Σωτηρης λέει:

  Κα Σιαπερα θα ηθελα να μου πειτε αν η τραπεζα μπορει να μου παρακρατησει το οικογενειακο επιδομα τριτεκνου-οπως κι εκανε-εναντι χρεοθς μου σε αυτην.Ευχαριστω

 41. Ο/Η panos λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

  Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

  «Όπως επισημαίνεται στον Οδηγό του υπουργείου Οικονομικών, απαγορεύεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρούμενων ων υποχρεωτικών εισφορών είναι μέχρι 1.000 ευρώ τον μήνα. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 1.000 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που απομένει δεν είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ.»

  ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1000 ΕΥΡΩ ΕΝΝΟΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ?

 42. Ο/Η Aγγελική λέει:

  Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να υποβάλλω ένα ερώτημα.Ο σύζυγός μου εργάζεται στο δημόσιο και από λάθος της υπηρεσίας του έπαιρνε παραπάνω λεφτά τα οποία, φυσικά, θα αφαιρεθούν από το μισθό του, παρόλο που τον διαβεβαίωναν οτι δεν είχε γίνει λάθος ενώ εκείνος επέμενε.Το ποσό που θα παρακρατηθεί ορίζεται από την υπηρεσία του ή έχει δικαίωμα να κάνει κάποιο διακανονισμό;ευχαριστώ.

 43. Ο/Η Κωνσταντι.ος Τσιωρης λέει:

  Θέλω να ξέρω αν προστατεύεται η εφ άπαξ καταβολήσυνταξεων

 44. Ο/Η Κωνσταντι.ος Τσιωρης λέει:

  Αν κάποιος γνωρίζει αν προστατεύεται η εφ άπαξ καταβολή για παράδειγμα 20 μηνών καθυστερουμενης συνταξις

 45. Ο/Η Αντώνης Κ. λέει:

  Καλημέρα. Εχω και εγώ ακριβώς την ίδια απορία. Αν μπορεί κάποιος να μας διαφωτίσει με μια έγκυρη γνώμη..

 46. Ο/Η Αλεξανδρος Τ λέει:

  κ Σιαπερα καλησπερα και συγχαρητηρια για ολη αυτη τη δουλεια. .θα ηθελα να ρωτησω το εξης: χρωσταω ενα ποσο περιπου 18000 απο δανειο και 3000 περιπου απο πιστωτικες στη alpha. με καλουν καθε μερα για να μπω σε ρυθμιση της ταξης των 400 ευρω μηνιαια για 24 μηνες κατι που τους λεω δεν ειναι εφικτο με τον μισθο που παιρν κι αν μου το κανουν 150 για 50 μηνες πολυ ευχαριστως να τους πληρωσω. στο ονομα μου δεν εχω κατι για αυτο και με πιεζουν γενικα. το ερωτημα μου ειναι το εξης λοιπον επειδη η μισθοδοσια μου θα φυγει απο eurobank και θα παει στην alpha υπαρχει περιπτωση να μου αρνηθουν ανοιγμα λογαριασμου μισθοδοσιας ή αν ανοιξω τελικα να μου κανουν παρακρατηση μισθου?

 47. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  κ.ΣΙΑΠΕΡΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ,ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟ ΕΝΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ..ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΩ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ..ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ..

 48. Ο/Η Θοδωρής λέει:

  Έχω ένα δάνειο στην εθνική τράπεζα στο ποσόν τον 20000 E και έναν λογαριασμό μισθοδοσίας. Το μήνα αφήνω στην τράπεζα 160 Ε για τις ανάγκες του δανείου αντί για 230 Ε που πρέπει. Κάθε αρχή του μήνα παίρνω το ποσόν απο το ΑΤΜ στο σύνολο του γιατί φοβάμαι ότι θα μου το δεσμεύσουν. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?

 49. Ο/Η Γλυκερισ λέει:

  Καλησπερα σας και χίλια ευχαριστώ εκ των προτέρων.έχασα τον άντρα μου πριν 1,5 χρόνο και μου βγήκε μια μικρή σύνταξη των 300 ευρώ μηνιαίως. Σήμερα κατατέθηκε αναδρομικα το ποσό των 4500 ευρώ αλλά ή τράπεζα τα κράτησε. Έχω κάνει δήλωση ακατασχετου.τι πρέπει να απαίτησε από την τράπεζα?

 50. Ο/Η Στυλιανού λέει:

  Γεια σας η ερώτηση μου είναι: ενώ η μισθοδοσία μου ειναι μέσο Τράπεζας γίνεται να ζητήσω σαν δάνειο την προεξοφλειση 3 μηνών ενώ είμαι και στον νόμο Κατσέλη; Ευχαριστώ πολύ

 51. Ο/Η Μαρία Κλώντζα λέει:

  Καλησπέρα σας μου έγινε παρακράτηση 420 ευρώ από τράπεζα. Έχω δύο δουλειές τους τελευταίους 2 μήνες 1100 ως δημόσιος υπάλληλος και 807 ως πρόεδρος νομικου προσωπου. Έχω δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό εις χείρας τρίτων αλλά μου δέσμευσαν τα 420.Τι μπορώ να κάνω;Ευχαριστώ πολύ!

Γράψτε απάντηση στο yota Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: